Nemo Apps
Bawa kata-kata ini bersama Anda.
Unduh aplikasi belajar Bahasa Sinhala gratis kami untuk iPhone, iPad, dan Android.
Android app on Google Play
Bahasa Sinhala

Bahasa Sinhala

Buku Ungkapan

හලෝ
Halō
Halo
ස්තූතියි
Stūtiyi
Terima kasih
සමාවෙන්න
Samāvenna
Maaf, permisi
කරුණාකරලා
Karunākaralā
Ayo, silakan
ඉතා හොඳ
Itā honda
Sangat bagus
චියර්ස්!
Chiyars!
Mari bersulang!
ආයුබෝවන්
Āyubōvan
Sampai jumpa
එය කීයද?
Eya kīyada?
Berapa harganya?
කරුණාකර බිල ගේන්න
Karunākara bila gēnna
Tolong bonnya
නාන කාමරය කොහේද?
Nāna kāmaraya kohēda?
Di mana kamar mandi?
සිංහල
Sinhala
Bahasa Sinhala
කොළඹ
Kolamba
Kolombo
ශ්රී ලංකාව
Shrī lankāva
Sri Lanka
ඔව්
Ov
Ya (dalam konteks formal dan informal)
නැත
Naeta
Tidak
එක
Eka
Satu
දෙක
Deka
Dua
තුන
Tuna
Tiga
මෙය
Meya
Ini (tunggal)
එය
Eya
Itu (tunggal)
සුන්දර
Sundara
Indah
රසවත්
Rasavat
Lezat
මා ඊට කැමතිය
Mā īta kaematiya
Saya menyukainya
ඒකට කමක් නැද්ද?
Ēkata kamak naedda?
Oke?
ඒක හොඳයි
Ēka hondayi
Bagus sekali
… කොහේද?
… kohēda?
Di mana …?
කුමක්ද?
Kumakda?
Apa?
කවදාද?
Kavadāda?
Kapan?
ටිකක්
Tikak
Sedikit, beberapa
ආයුබෝවන්!
Āyubōvan!
Selamat datang!
සුභ උදෑසනක්
Subha udaēsanak
Selamat pagi
සුභ රාත්රියක්
Subha rātriyak
Selamat tidur
පස්සෙ හම්බ වෙමු
Passe hamba vemu
Sampai nanti
බොහොම ස්තූතියි
Bohoma stūtiyi
Terima kasih banyak
සතුටින් භාර ගනිමි
Satutin bhāra ganimi
Sama-sama
ප්රශ්නයක් නෑ
Prashnayak naē
Tidak masalah
මම ඔබට ආදරෙයි
Mama obata ādareyi
Aku mencintaimu
සුභපැතුම්!
Subhapaetum!
Selamat!
මට කණගාටුයි
Mata kanagātuyi
Maafkan saya
ඔබ නිර්දේශ කරන්නේ කුමක්ද?
Oba nirdēsha karannē kumakda?
Apa rekomendasi Anda?
මම ඡායාරූපයක් ගන්නද?
Mama chhāyārūpayak gannada?
Dapatkah saya memotret?
ඒ මොකක්ද?
Ē mokakda?
Apa itu?
ඔබ පැමිණියේ කොහේ සිටද?
Oba paeminiyē kohē sitada?
Dari mana asal Anda?
මා පැමිණියේ …
Mā paeminiyē …
Saya berasal dari …
ඉතින් කොහොමද?
Itin kohomada?
Apa kabar?
මම හොඳින්
Mama hondin
Baik
ඔබේ නම කුමක්ද?
Obē nama kumakda?
Siapa nama Anda?
මගේ නම …
Magē nama …
Nama saya …
ඔබ හමුවීම සතුටක්
Oba hamuvīma satutak
Senang berkenalan dengan Anda
හමුවීම මටත් සතුටක්
Hamuvīma matat satutak
Jawab Senang berkenalan dengan Anda
මෙතැන
Metaena
Di sini
එතැන
Etaena
Di sana
සිත්කළු
Sitkalu
Menarik (kata sifat - cantik dsb.)
හැකි
Haeki
Mungkin (kata sifat)
නිවැරදි
Nivaeradi
Benar
පුදුම සහගත
Puduma sahagata
Hebat
ප්රියතම
Priyatama
Favorit
ප්රසිද්ධ
Prasiddha
Terkenal
මාරයි!
Mārayi!
Luar biasa!
විශිෂ්ට
Vishishta
Sangat baik, hebat
කාර්ය බහුල
Kārya bahula
Sibuk
සුදානම්
Sudānam
Siap
පසුව
Pasuva
Nanti
දැන්
Daen
Sekarang
මම
Mama
Saya, aku
ඔබ
Oba
Anda, anda sekalian
ඔයා
Oyā
Kamu
මිතුරා
Miturā
Teman
කිසිත් නැත
Kisit naeta
Tidak ada
වැඩි
Vaedi
Lebih
විය හැකියි
Viya haekiyi
Mungkin (kata keterangan)
ඇත්තෙන්ම
Aettenma
Tentu saja
මම එකඟයි
Mama ekangayi
Saya setuju
මට වැටහේ
Mata vaetahē
Saya mengerti
මට නොවැටහේ
Mata novaetahē
Saya tidak mengerti
කරුණාකර ආයෙත් කියන්න
Karunākara āyet kiyanna
Mohon ulangi
ඔබට ඉංග්රීසි කථා කළ හැකිද?
Obata ingrīsi kathā kala haekida?
Bisa berbahasa Inggris?
මට සිංහල ටිකක් කථා කළ හැකිය
Mata sinhala tikak kathā kala haekiya
Saya bisa sedikit berbahasa Sinhala
ඔබ … සිංහලෙන් කියන්නෙ කොහොමද?
Oba … sinhalen kiyanne kohomada?
Bagaimana Anda mengucapkan … dalam bahasa Sinhala?
… යන්නෙහි අදහස කුමක්ද?
… yannehi adahasa kumakda?
Apa arti (dari) … ?
මට මෙහිදී අන්තර්ජාලය වෙත පිවිසිය හැකිද?
Mata mehidī antarjālaya veta pivisiya haekida?
Bisa saya dapatkan akses internet di sini?
ආසන්න අවන්හලක් නිර්දේශ කිරීමට හැකිද?
Āsanna avanhalak nirdēsha kirīmata haekida?
Bisa rekomendasikan restoran yang bagus di dekat sini?
උදව් කරන්න!
Udav karanna!
Tolong!
පොලීසිය
Polīsiya
Polisi
වෛද්යවරයා (වෛද්යවරිය)
Vaidyavarayā (Vaidyavariya)
Dokter
මම අතරමන් වෙළා
Mama ataraman velā
Saya tersesat
කුමන පැත්තේද?
Kumana paettēda?
Ke arah mana?
අද
Ada
Hari ini
අද රෑ
Ada raē
Malam ini
හෙට
Heta
Besok
වම
Vama
Kiri
දකුණ
Dakuna
Kanan
වසා ඇත
Vasā aeta
Tutup
ජලය
Jalaya
Air
බත්
Bat
Nasi
පොල්
Pol
Kelapa
සතුට
Satuta
Bahagia
ඔබ ළඟ … තිබෙනවාද?
Oba langa … tibenavāda?
Punya …?
මට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද?
Mata diskawunt ekak denna puluvanda?
Bisa minta potongan harga?
මට අවශ්ය නැත
Mata avashya naeta
Saya tidak menginginkannya
චූටි ටීචගේ චූටි ටෝට් එක
Chūti tīchagē chūti tōt eka
Tongue Twister: Tongkat kontak tongkol, tongkat kontak tongkol
Bahasa Sinhala adalah bahasa yang paling umum digunakan di Sri Lanka dan kota Kolombo.
Eropa Barat
Bahasa Inggris
Bahasa Prancis
Bahasa Jerman
Bahasa Italia
Bahasa Spanyol
Bahasa Portugis
Bahasa Yunani
Bahasa Belanda
Bahasa Gaelic
Skandanavia
Bahasa Norwegia
Bahasa Swedia
Bahasa Denmark
Bahasa Finlandia
Eropa Timur
Bahasa Rusia
Bahasa Polandia
Bahasa Ceko
Bahasa Hongaria
Bahasa Kroasia
Bahasa Rumania
Timur Tengah dan Asia Selatan
Bahasa Arab
Bahasa Turki
Bahasa Ibrani
Bahasa Hindi
Bahasa Tamil
Bahasa Sinhala
Asia Timur
Bahasa Jepang
Bahasa Cina
Bahasa Kanton
Bahasa Thailand
Bahasa Korea
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Bahasa Tagalog
Bahasa Vietnam
Ubah bahasa ke:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close