Nemo Apps
Bawa kata-kata ini bersama Anda.
Unduh aplikasi belajar Bahasa Thailand gratis kami untuk iPhone, iPad, dan Android.
Android app on Google Play
Bahasa Thailand

Bahasa Thailand

Buku Ungkapan

สวัสดี
Săwătdee
Halo
สวัสดี ครับ/ค่ะ
Săwătdee krāp / kà
Halo (lebih sopan)
ขอบคุณ
Kăwpkoon
Terima kasih
ขอ โทษ
Káw tò—ht
Maaf, permisi
กรุณา
Gărōonaa
Ayo, silakan
ชน แก้ว!
Chohn gàaeo!
Mari bersulang!
ลา ก่อน
Laa găwn
Sampai jumpa
ราคา เท่าไหร่?
Raakaa tàorăi?
Berapa harganya?
เก็บ เงิน ด้วย ครับ/ค่ะ
Gĕp ngeern dùay krāp / kà
Tolong bonnya
ห้อง น้ำ อยู่ ที่ ไหน?
Hàwng nāam yŭu tèe nái?
Di mana kamar mandi?
ประเทศ ไทย
Bprătàeht tai
Thailand
ภาษา ไทย
Paasáa tai
Bahasa Thai
กรุงเทพฯ
Groongtàehp
Bangkok
บาท
Băat
Baht (mata uang Thailand)
ใช่
Chài
Ya (dalam konteks formal dan informal)
ไม่ ใช่
Mài chài
Tidak
… หนึ่ง อัน
… nĕung an
Satu …
… สอง อัน
… sáwng an
Dua …
สาม
Sáam
Tiga
อัน นี้
An nēe
Ini (tunggal)
อัน นั้น
An nān
Itu (tunggal)
ดี มาก
Dee màak
Sangat bagus
สวย
Súay
Indah, cantik
อร่อย
Ărăwy
Lezat
ฉัน ชอบ
Chán chàwp
Saya menyukainya
ตกลง
Dtŏh·klohng
Oke, baiklah
เยี่ยม
Yìiam
Bagus sekali
… อยู่ ที่ ไหน?
… yŭu tèe nái?
Di mana …?
อะไร?
Ărai?
Apa?
เมื่อไหร่?
Mèuuarăi?
Kapan?
นิดหน่อย
Nītnăwy
Sedikit
ยินดี ต้อนรับ!
Yindee dtàwnrāp!
Selamat datang!
สวัสดี ตอน เช้า
Săwătdee dtawn chāao
Selamat pagi
ราตรี สวัสดิ์
Raatree săwăt
Selamat tidur
บาย!
Baai!
Dah!
แล้ว พบ กัน ใหม่
Lāaeo pōhp gan măi
Sampai nanti
ขอบคุณ มาก ครับ/ค่ะ
Kăwpkoon màak krāp / kà
Terima kasih banyak
ยินดี
Yindee
Sama-sama
ไม่ เป็น ไร
Mài bpen rai
Tidak masalah
ฉัน รัก คุณ
Chán rāk koon
Aku mencintaimu
ยินดี ด้วย!
Yindee dùay!
Selamat!
คุณ แนะนำ อะไร?
Koon nāenam ărai?
Apa rekomendasi Anda?
ฉัน ขอ ถ่ายรูป ได้ ไหม?
Chán káw tăairùup dài mái?
Dapatkah saya memotret?
นั่น คือ อะไร?
Nàn keuu ărai?
Apa itu?
คุณ มา จาก ที่ ไหน?
Koon maa jăak tèe nái?
Dari mana asal Anda?
ฉัน มา จาก …
Chán maa jăak …
Saya berasal dari …
คุณ สบายดี ไหม?
Koon săbaaidee mái?
Apa kabar?
ฉัน สบายดี
Chán săbaaidee
Baik
คุณ ชื่อ อะไร?
Koon chèuu ărai?
Siapa nama Anda?, Siapa namamu?
ฉัน ชื่อ …
Chán chèuu …
Nama saya …
ยินดี ที่ ได้ รู้จัก
Yindee tèe dài rūujăk
Senang berkenalan dengan Anda
ที่ นี่
Tèe nèe
Di sini
ที่ นั่น
Tèe nàn
Di sana
น่าสนใจ
Nàasóhnjai
Menarik (kata sifat - cantik dsb.)
เป็นไป ได้
Bpenbpai dài
Mungkin (kata sifat)
ถูก
Tŭuk
Murah, benar, tepat
มหัศจรรย์
Māhătsăjan
Hebat
ที่ ชื่นชอบ
Tèe chèuunchàwp
Favorit
มี ชื่อเสียง
Mee chèuusíiang
Terkenal
ยอด มาก!
Yàwt màak!
Luar biasa!
ยุ่ง
Yòong
Sibuk
พร้อม
Prāwm
Siap, bersama
ที หลัง
Tee láng
Nanti
ตอน นี้
Dtawn nēe
Sekarang
ฉัน
Chán
Saya, aku
คุณ
Koon
Anda, kamu
เพื่อน
Pèuuan
Teman
รถ ตุ๊กตุ๊ก
Rōht dtōokdtōok
Tuk-tuk (bajaj Thailand)
ไม่ มี อะไร
Mài mee ărai
Tidak ada
มาก กว่า
Màak gwăa
Lebih
บาง ที
Baang tee
Mungkin (kata keterangan)
แน่นอน
Nàaenawn
Tentu saja
ฉัน เข้าใจ
Chán kàojai
Saya mengerti
ฉัน ไม่ เข้าใจ
Chán mài kàojai
Saya tidak mengerti
กรุณา พูด อีก ครั้ง
Gărōonaa pùut ĕek krāng
Mohon ulangi
คุณ พูด ภาษา อังกฤษ ได้ หรือ เปล่า?
Koon pùut paasáa anggrĭt dài réuu bplăo?
Bisa berbahasa Inggris?
ฉัน พูด ไทย ได้ นิดหน่อย
Chán pùut tai dài nītnăwy
Saya bisa sedikit berbahasa Thai
… พูด เป็น ไทย ว่า ยังไง?
… pùut bpen tai wàa yang·ngai?
Bagaimana Anda mengucapkan … dalam bahasa Thai?
… แปล ว่า อะไร?
… bplaae wàa ărai?
Apa arti (dari) … ?
ฉัน ใช้ อินเทอร์เน็ต ที่ นี่ ได้ ไหม?
Chán chāi intuuhrnēt tèe nèe dài mái?
Bisa saya dapatkan akses internet di sini?
ช่วย แนะนำ ร้าน อาหาร แถวๆ นี้ หน่อย?
Chùay nāenam rāan aaháan táaeotáaeo nēe năwy?
Bisa rekomendasikan restoran yang bagus di dekat sini?
ลด ราคา หน่อย ได้ ไหม?
Lōht raakaa năwy dài mái?
Bisa minta potongan harga?
ไม่ อยาก ได้
Mài yăak dài
Saya tidak menginginkannya
ช่วย ด้วย!
Chùay dùay!
Tolong!
ตำรวจ
Dtamrŭaat
Polisi
หมอ
Máw
Dokter
ฝรั่ง
Fărăng
Orang barat, orang asing
ทาง ไหน?
Taang nái?
Ke arah mana?
วัน นี้
Wan nēe
Hari ini
คืน นี้
Keuun nēe
Malam ini
พรุ่งนี้
Pròongnēe
Besok
ซ้าย
Sāai
Kiri
ขวา
Kwáa
Kanan
น้ำ
Nāam
Air
ข้าว
Kàao
Nasi
แกง
Gaaeng
Kari, sup, semur
เผ็ด
Pĕt
Pedas
ไม่ เผ็ด
Mài pĕt
Tidak pedas
มี ความ สุข
Mee kwaam sŏok
Bahagia
ถนน
Tănóhn
Jalan
งู กิน หนู จน งู งงงวย
Nguu gin núu john nguu ngohng·nguay
Ular makan tikus sampai ularnya menjadi bingung
Bahasa Thai merupakan bahasa resmi Thailand dan digunakan di sejumlah pulau seperti Phuket, Ko Samui, Ko Phangan, Ko Phi Phi, dan berbagai kota seperti Bangkok, Pattaya, dan Chiang Mai. Bahasa ini umumnya ditulis dalam huruf Thai. Dalam aplikasi ini, Anda dapat memilih untuk menampilkan seluruh kata Bahasa Thai dalam huruf Thai, Romawi, atau keduanya.
Eropa Barat
Bahasa Inggris
Bahasa Prancis
Bahasa Jerman
Bahasa Italia
Bahasa Spanyol
Bahasa Portugis
Bahasa Yunani
Bahasa Belanda
Bahasa Gaelic
Skandanavia
Bahasa Norwegia
Bahasa Swedia
Bahasa Denmark
Bahasa Finlandia
Eropa Timur
Bahasa Rusia
Bahasa Polandia
Bahasa Ceko
Bahasa Hongaria
Bahasa Kroasia
Bahasa Rumania
Timur Tengah dan Asia Selatan
Bahasa Arab
Bahasa Turki
Bahasa Ibrani
Bahasa Hindi
Bahasa Tamil
Bahasa Sinhala
Asia Timur
Bahasa Jepang
Bahasa Cina
Bahasa Kanton
Bahasa Thailand
Bahasa Korea
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Bahasa Tagalog
Bahasa Vietnam
Ubah bahasa ke:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close